Start DLA MOICH UCZNIÓW Dla klas pierwszych 1kt Biblia pauperum (dla ubogich)...

Biblia pauperum (dla ubogich)...

W okresie średniowiecza mianem - Biblia pauperum - określano malowidła w świątyniach, które ludziom biednym i niepiśmiennym opowiadały historie biblijne.
Dziś jednak chciałbym Waszą uwagę skierować na różne wersje Biblii dostępne w Internecie, aby ci którzy mają ważniejsze wydatki niż zakup Pisma Świętego, nie pozostawali bez dostępu do tego fundamentu wiary chrześcijańskiej.
Szukajcie, więc a znajdziecie:

BIBLIA TYSIĄCLECIA WYDANIE IV - najbardziej rozpowszechniony w Polsce tekst Pisma Świętego.

BIBLIA WARSZAWASKA w tłumaczeniu bp. Romaniuka z wyszukiwarką


BIBLIA Z WYSZUKIWARKĄ SŁÓW KLUCZOWYCH W RÓŻNYCH TŁUMACZENIACH

MULTIWYSZUKIWARKA TEKSTÓW BIBLIJNYCH

STARODRUKI I STAROŻYTNE TŁUMACZENIA BIBLII

STARY TESTAMENT W JĘZYKU HEBRAJSKI - dla szczególnie dociekliwych ;)

NOWY TESTAMENT W JĘZYKU GRECKIM - dla szczególnie dociekliwych ;)


Wszystskim zaś, którzy tu trafili życzę owocnej lektury i uważajcie na to, co czytacie,
"(...) żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, 
przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca!
"(Hbr 4:12)

Poprawiony (niedziela, 01 września 2013 20:10)