Start DLA MOICH UCZNIÓW Dla klas trzecich 3bL Praca pisemna o sumieniu dla 3bLO

Praca pisemna o sumieniu dla 3bLO

Praca pisemna na 1 z 2 tematów do wyboru:

1.Co według Ciebie oznacza wezwanie skierowane do młodzieży przez Jana Pawła II: "Musicie od siebie wymagać, chociażby inni od was nie wymagali" ? Pomocą niech będzie tekst homilii wygłoszonej na Westerplatte w 1987

2. Jak rozumiesz wezwanie Jana Pawła II "Polska potrzebuje dziś ludzi sumienia"? Pomocą w tej pracy niech będzie tekst homilii wygłoszonej w Skoczowie w 1995r. oraz artykuł ks. Marka Dziewieckiego pt. CZŁOWIEK W OBLICZU SUMIENIA.

Poprawiony (poniedziałek, 11 grudnia 2017 10:33)