Start DLA MOICH UCZNIÓW Dla klas drugich 2bL Projekt dla 2bL o Unitach Podlaskich

Projekt dla 2bL o Unitach Podlaskich

Tematem projektu jest odpowiedź na pytanie:unici

  1. Jak powstał Kościół Unicki na Ziemiach Rzeczypospolitej? /przyczyny religijne, społeczne i polityczne, rozwój Kościoła Unickiego do czasów zaborów/ 27 października 2021
  2. W jaki sposób przebiegało prześladowanie Unitów w parafii Drelów? /Opis misji wśród Unitów prowadzonych przez Jezuitów oraz opis prześladowań z okolic Międzyrzeca Podl., męczeństwo z dn. 17-01-1874/ 29 października 2021
  3. W jaki sposób Unici z Pratulina dali świadectwo jedności Kościoła? /Opis prześladowań Unitów z okolic Białej Podl., męczeństwo w Parafii Pratulin dn. 24-01-1874, trudności związane z procesie beatyfikacyjnym/ 3 listopada 2021
  4. Dlaczego dziś na Podlasiu jest tylko jedna parafia unicka? /Ukaz tolerancyjny 1905, historia Kościoła Neounickiego, współczesność Kościoła Unickiego w Polsce i na Ukrainie/ 5 listopada 2021

Prezentacja powinna zawierać podstawowe informacje o Kościele Unickim tj. greko-katolickim oraz informacje na temat prześladowań Unitów w XIX wieku a przede wszystkich własne wnioski prezentera, czyli odpowiedź na tytułowe pytanie. Prace przyjmuję do 30 października 2020 w formacje *.ppt , *.pptx lub *.pps


Oto garść podstawowych informacji:

Poprawiony (środa, 06 października 2021 13:52)