Start DLA MOICH UCZNIÓW Dla klas pierwszych 1bl Projekt multimedialny o archeologii biblijnej dla 1bL

Projekt multimedialny o archeologii biblijnej dla 1bL

Na ostatnich zajęciach rozlosowaliśmy tematy pierwszego w tym roku projektu multimedialnego.

Prezentacje przynosimy na nośnikach typu pendrive, karta SD lu Płyta CD/DVD w formacie pps, ppt, pptx !!!
  1. Wzgórze Świątynne w Jerozolimie czyli jak muzułmanie przekształcają miejsca święte znane  z Biblii? /panorama archeologiczna od czasów Dawida, budowa kolejnych Świątyń, Aelia Capitolina oraz budowle z czasów panowania muzułmanów a także współczesny podział Wzgórza Świątynnego./  26 października 2021
  2. Gdzie znajduje się grób Maryi? /kontrowersje oraz historia kościołów w Efezie i Jerozolimie/ 19 października 2021
  3. Historia Bazyliki Grobu Pańskiego /historia dewastacji z okresu Aelia Capitolina, odkrycie Grobu Pańskiego i budowa Bazyliki w czasach cesarzowej Heleny oraz  współczesne podziały chrześcijan na tle losów Bazyliki./ 19 października 2021
  4. Historia Bazyliki w Betlejem /historia najdłużej istniejącej bazyliki chrześcijańskiej, odpowiedź na pytanie: Czy Jezus narodził się w stajence? Historia Św. Hieronima a współczesne badania archeologiczne, współczesność Betlejem w Autonomii Palestyńskiej/ 19 października 2021
  5. Odkrycia archeologiczne w starożytnym mieście Magdala. /Odkrycia w Magdali jako przykład najnowszych badań archeologicznych, poszukiwaniu odpowiedzi w jaki sposób archeologia potwierdza informacje na tema Marii Magdaleny zawatre na kartach Ewangelii/ 19 października 2021
  6. Odkrycia archeologiczne związane z początkami chrześcijaństwa w Kafarnaum. /Czy Kafarnaum to miasto Jezusa? Co wiemy o wspólnocie pierwotnego Kościoła w Kafarnaum, historia odkryć i rekonstrukcji archeologicznej Kafarnaum, odkrycie Synagogi oraz Domu Piotra/ 26 października 2021
  7. Archeologiczna panorama historii Jerycha. /panorama archeologiczna Jerycha jako najstarszego miasta świata - omówienie poszczególnych warstw archeologicznych, W jaki sposób archeologia potwierdza biblijny opis zdobycia Jerycha, Jerycho w czasach Ewangelicznego Zacheusza, współczesność Jerycha jako stolicy Autonomii Palestyńskiej/ 26 października 2021
  8. Najważniejsze odkrycia archeologiczne dotyczące Biblii. /Np. Kamień z Rosetty, odkrycie Jerycha oraz Massady, rękopisy z Qumran, Ussuarium Jakuba, domu Piłata i wiele innych/ 26 października 2021

Poprawiony (poniedziałek, 04 października 2021 19:36)