Start DLA MOICH UCZNIÓW Dla klas czwartych 4bt O obowiązkach rodziców 4bt

O obowiązkach rodziców 4bt

Na podstawie nauki
Katechizmu Kościoła Katolickiego (zob. akapity KKK 2221-2231)
wypisz w punktach najważniejsze obowiązki rodziców chrześcijańskich.

W pracy proszę wynotować to w jaki sposób rodzice powinni postępować  wobec własnych dzieci, jak również to czego robić nie powinni!
W przypadku nauki zdalnej prace przesyłamy na szkolnym Classroomie

Poprawiony (piątek, 22 października 2021 09:34)