Start DLA MOICH UCZNIÓW Dla klas pierwszych 1la

1aL

Projekt multimedialny o archeologii biblijnej dla 1al

Na ostatnich zajęciach rozlosowaliśmy tematy pierwszego w tym roku projektu multimedialnego.

Prezentacje przynosimy na nośnikach typu pendrive, karta SD lu Płyta CD/DVD w formacie pps, ppt, pptx !!!
  1. Wzgórze Świątynne w Jerozolimie czyli jak muzułmanie przekształcają miejsca święte znane  z Biblii? /panorama archeologiczna od czasów Dawida, budowa kolejnych Świątyń, Aelia Capitolina oraz budowle z czasów panowania muzułmanów a także współczesny podział Wzgórza Świątynnego./  18 października 2021
  2. Gdzie znajduje się grób Maryi? /kontrowersje oraz historia kościołów w Efezie i Jerozolimie/ 18 października 2021
  3. Historia Bazyliki Grobu Pańskiego /historia dewastacji z okresu Aelia Capitolina, odkrycie Grobu Pańskiego i budowa Bazyliki w czasach cesarzowej Heleny oraz  współczesne podziały chrześcijan na tle losów Bazyliki./ 18 października 2021
  4. Historia Bazyliki w Betlejem /historia najdłużej istniejącej bazyliki chrześcijańskiej, odpowiedź na pytanie: Czy Jezus narodził się w stajence? Historia Św. Hieronima a współczesne badania archeologiczne, współczesność Betlejem w Autonomii Palestyńskiej/ 18 października 2021
  5. Odkrycia archeologiczne w starożytnym mieście Magdala. /Odkrycia w Magdali jako przykład najnowszych badań archeologicznych, poszukiwaniu odpowiedzi w jaki sposób archeologia potwierdza informacje na tema Marii Magdaleny zawatre na kartach Ewangelii/ 25 października 2021
  6. Odkrycia archeologiczne związane z początkami chrześcijaństwa w Kafarnaum. /Czy Kafarnaum to miasto Jezusa? Co wiemy o wspólnocie pierwotnego Kościoła w Kafarnaum, historia odkryć i rekonstrukcji archeologicznej Kafarnaum, odkrycie Synagogi oraz Domu Piotra/ 25 października 2021
  7. Archeologiczna panorama historii Jerycha. /panorama archeologiczna Jerycha jako najstarszego miasta świata - omówienie poszczególnych warstw archeologicznych, W jaki sposób archeologia potwierdza biblijny opis zdobycia Jerycha, Jerycho w czasach Ewangelicznego Zacheusza, współczesność Jerycha jako stolicy Autonomii Palestyńskiej/ 25 listopada 2019
  8. Najważniejsze odkrycia archeologiczne dotyczące Biblii. /Np. Kamień z Rosetty, odkrycie Jerycha oraz Massady, rękopisy z Qumran, Ussuarium Jakuba, domu Piłata i wiele innych/ 25 listopada 2019

Poprawiony (poniedziałek, 04 października 2021 19:38)

 

Biblia pauperum (dla ubogich)...

W okresie średniowiecza mianem - Biblia pauperum - określano malowidła w świątyniach, które ludziom biednym i niepiśmiennym opowiadały historie biblijne.
Dziś jednak chciałbym Waszą uwagę skierować na różne wersje Biblii dostępne w Internecie, aby ci którzy mają ważniejsze wydatki niż zakup Pisma Świętego, nie pozostawali bez dostępu do tego fundamentu wiary chrześcijańskiej.
Szukajcie, więc a znajdziecie:

BIBLIA TYSIĄCLECIA WYDANIE IV - najbardziej rozpowszechniony w Polsce tekst Pisma Świętego.

BIBLIA WARSZAWASKA w tłumaczeniu bp. Romaniuka z wyszukiwarką


BIBLIA Z WYSZUKIWARKĄ SŁÓW KLUCZOWYCH W RÓŻNYCH TŁUMACZENIACH

MULTIWYSZUKIWARKA TEKSTÓW BIBLIJNYCH

STARODRUKI I STAROŻYTNE TŁUMACZENIA BIBLII

STARY TESTAMENT W JĘZYKU HEBRAJSKI - dla szczególnie dociekliwych ;)

NOWY TESTAMENT W JĘZYKU GRECKIM - dla szczególnie dociekliwych ;)


Wszystskim zaś, którzy tu trafili życzę owocnej lektury i uważajcie na to, co czytacie,
"(...) żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, 
przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca!
"(Hbr 4:12)

Poprawiony (niedziela, 01 września 2013 20:10)