Start DLA MOICH UCZNIÓW Dla klas czwartych 4it

4it

Prawo małżeńskie Kościoła Katolickiego - przygotowanie do testu

W związku z tym, że zbliża się sprawdzian ze znajomości prawa małżeńskiego Kościoła Katolickiego w Polsce pragnę poinformować, że przepisy te nie są jakąś wiedzą tajemną, ale powszechnie dostępną po tymi adresami:

Poprawiony (wtorek, 07 grudnia 2021 17:49)

 

O obowiązkach rodziców 4it

Na podstawie nauki
Katechizmu Kościoła Katolickiego (zob. akapity KKK 2221-2231)
wypisz w punktach najważniejsze obowiązki rodziców chrześcijańskich.

W pracy proszę wynotować to w jaki sposób rodzice powinni postępować  wobec własnych dzieci, jak również to czego robić nie powinni!
W przypadku nauki zdalnej prace przesyłamy na szkolnym Classroomie.

Poprawiony (piątek, 22 października 2021 09:35)

 

Praca pisemna o miłości 4it

Co to znaczy "kochać” po chrześcijańsku?

Praca powinna zawierać Twoją definicję pojęcia miłości chrześcijańskiej
oraz przykłady z życia ilustrujące jej zastosowanie.

Odpowiedz na podstawie tekstów Pisma Świętego:

Stary Testament: Pwt 6,4-9; Kpł 19,11-18; Pnp 8,6-7; Mt 22,36-40; Rz 13,8-10;

Nowy Testament : J 3, 16-17; 13,34-35; 15,12-13; Rz 8,38-39;
Ef 2,4-10; 1 Kor 13; 1 J 4,7-5,4;

Pracę będziemy pisać na zajęciach w zeszytach!!!
Tylko w wyjątku nauczania zdalnego pracę należy dostarczyć na adres 

Wysyłamy ją z adresu, którym posługujecie się na szkolnej platformie Classroom.
Proszę pamiętać zarówno o wybranym tytule pracy oraz podpisaniu się w nazwie pliku :) imieniem, nazwiskiem i symbolem klasy.
Prace proszę dostarczyć do dnia 27 października 2020.

Poprawiony (poniedziałek, 04 października 2021 20:10)