Start DLA MOICH UCZNIÓW

DLA MOICH UCZNIÓW

Konkursy i olimpiady religijne w roku szkolnym 2021/2022

Zapraszamy do zgłaszania się do poszczególnych olimpiad do naszych księży prefektów
 1. Olimpiada teologii katolickiej - ks. dr Tomasz Kostecki
  materiały na stronie www.otk.pl
 2. Ogólnopolski konkurs wiedzy biblijnej - ks.  Bogdan Iwańczuk i Tomasz Końko
  materiały na stronie www.okwb.pl
 3. Ogólnopolska Olimpiada Franciszkańska - ks. Wojciech Sobieszek 
  materiały na stronie www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl

Poprawiony (wtorek, 05 października 2021 13:07)

 

Ocenianie i inne wymagania na katechezie

Na początek nowego roku szkolnego warto przypomnieć kilka podstawowych spraw dotyczących katechezy:

1. Zajęcia odbywają się na zasadzie dobrowolności. Co oznacza, że uczeń na początku roku szkolnego składa deklarację u wychowawcy potwierdzając w ten sposób swój udział w katechezie - a nie - ja myślą niektórzy - w czasie wystawiania ocen semestralnych! Wypadałoby przy okazji poinformować o tym fakcie rodziców bądź opiekunów prawnych. Od nowego roku szkolnego 2014/2015 deklarację mają być składane na piśmie.

2. W przypadku osób, które zadeklarowały swój udział w katechezie, ocena z religii otrzymana na koniec semestru jest wliczana do średniej ocen semestralnych i końcoworocznych, a brak udziału w zajęciach skutkuje nieklasyfikowaniem ucznia.

3. Zachowanie na katechezie kształtuje semestralna ocenę z zachowania.

4. Ocenianie na katechezie musi spełniać normy szczegółowe ogłoszone tu przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów a także wymagania  Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Zanim wyrazimy wątpliwości, co do sposobów oceniania na katechezie, warto najpierw przeczytać te akty prawne!

5. Inne sprawy wynikające z regulaminu szkoły takie jak kulturę osobistą, wygląd ucznia itp.  - pominę tu milczeniem.... Większość wie, o co chodzi!

6. Teraz ode mnie :)
Jako podstawowe przygotowanie do zajęć każdy z moich uczniów powinien przynosić na lekcje:
- egzemplarz Pisma Świętego (minimum Nowy Testament... I nie jakąś Biblię z obrazkami jak to czasami bywało:), ponieważ to jest podstawowy „podręcznik" wiary Kościoła. Inne materiały w tym Katechizm Kościoła Katolickiego przyniosę osobiście, jeśli będzie taka potrzeba;
- zeszyt, w który sprawdzam przede wszystkim prace pisemne.

Poprawiony (wtorek, 02 września 2014 06:10)

 

Finał Olimpiady Franciszkańskiej 2014

W dniach  2 i  3 kwietnia 2014 r w Siedleckim ,,Rolniku” odbyły się
finały Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o Św. Maksymilianie.

W ósmej  już edycji Olimpiady Franciszkańskiej wzięło udział ponad 3000 dzieci i młodzieży z całej Polski. 
Do etapu gimnazjalnego, w zakwalifikowało się 79-cioro uczniów, do etapu szkół średnich 69 osób.
Wśród finalistów znalazła się również uczennica naszej szkoły Weronika Kisielińska z kl III bLO,
która wcześniej zdobyła I miejsce w etapie szkolnym, oraz III miejsce w etapie diecezjalnym.
Chociaż nie udało się Weronice znaleźć w gronie Laureatów finału to i tak serdecznie gratulujemy
i dziękujemy że reprezentowała nasz ,, Elektryk” na  forum ogólnopolskim już po raz drugi.
/tekst: ks. A. Pietrusik/Poprawiony (sobota, 05 kwietnia 2014 07:49)

 

Wyniki szkolnego etapu XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

18 marca 2014 obyły się eliminacje szkolne
do XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.

Opiekunem i organizatorem jest w naszej szkole ks. Jan Kluska.
Do kolejnego etapu zakwalifikowały się następujące osoby:

 • Maria Grzyb 2cLO
 • Beata Lipińska 2cLO
 • Karolina Sokołowska 2aLO
 • Łukasz Sienkiewicz 4dt
 • Mateusz Sałasiński 4dt
 • Daniel Jasiński 4dt

Poprawiony (środa, 19 marca 2014 13:38)

 

Olimpiada Teologii Katolickiej - etap diecezjalny

Informuję, że do etap diecezjalny Olimpiady teologii Katolickiej
odbędzie się 7 marca 2014 w I Liceum Katolickim w Siedlcach o godz. 9:30.
Osoby, które awansowały do tego etapu proszone są o kontakt z opiekunem ks. Tomaszem Kosteckim

Poprawiony (środa, 05 lutego 2014 13:53)

 

Olimpiada Teologii Katolickiej - wyniki!

Tegoroczna edycja olimpiady teologii katolickiej
odbywa się pod hasłem "Męczennicy XX wieku - Świadkowie Wiary".
Wszystkie oficjalne informacje znajdziecie pod adresem www.otk.pl
W naszej szkole uczestników przygotowuje ks. Tomasz Kostecki -
zachęcam do osobistego kontaktu w te dni, kiedy ma zajęcia wg. planu.
Pierwsze spotkanie odbędzie się  31 października 2013
o godzinie 12:25 w sali 415.

Szkolny etap który odbył się 29 listopada 2013 i wyłonił uczniów,
którzy będą nas reprezentować w etapie diecezjalnym:
Karolina Sokołowska,
Damian Górski,
Michał Szulawa

Gratuluję wiedzy i życzę dalszych sukcesów.


Tu znajdziecie cały fotoreportaż z tego wydarzenia

Poprawiony (środa, 05 lutego 2014 13:51)

 

Olimpiada Fransiszkańska - wyniki!

Zapraszam do udziały w tegorocznej edycji  Olimpiady Franciszkańskiej wiedzy
o św. Maksymilianie. W naszej szkole koordynatorem jest ks. Adam Pietrusik.
Więcej informacji na temat aktualnej edycji znajdziecie pod tym adresem pod tym adresem

Olimpiada jak zwykle cieszyła się  dużym zainteresowaniem - do współzawodnictwa przystąpiło 26 osób. Po eliminacjach szkolnych, które odbyły się 4 grudnia 2013 do etapu diecezjalnego awansowali: 

Weronika Kisielińska,
Daniel Rzążewski,
Karolina Wiszniewska.

Gratulujemy zwycięzcom! Kolejny etap odbędzie się w marcu 2014.

Tu znajdziecie cały fotoreportaż z tego wydarzenia 

Poprawiony (piątek, 20 grudnia 2013 11:05)