Projekt multimedialny o archeologii biblijnej dla 1kt

Na ostatnich zajęciach rozlosowaliśmy tematy pierwszego w tym roku projektu multimedialnego.

Prezentacje przynosimy na nośnikach typu pendrive, karta SD lu Płyta CD/DVD w formacie pps, ppt, pptx !!!

1. Wzgórze Świątynne w Jerozolimie czyli jak muzułmanie przekształcają miejsca święte znane  z Biblii? /panorama archeologiczna od czasów Dawida, budowa kolejnych Świątyń, Aelia Capitolina oraz budowle z czasów panowania muzułmanów a także współczesny podział Wzgórza Świątynnego./  18 października 2021

2. Gdzie znajduje się grób Maryi? /kontrowersje oraz historia kościołów w Efezie i Jerozolimie, gdzie znajdują się domniemane groby Maryi/ 18 października 2021

3. Historia Bazyliki Grobu Pańskiego /historia dewastacji z okresu Aelia Capitolina, odkrycie Grobu Pańskiego i budowa Bazyliki w czasach cesarzowej Heleny oraz  współczesne podziały chrześcijan na tle losów Bazyliki./ 18 października 2021

5. Odkrycia archeologiczne w starożytnym mieście Magdala. /Odkrycia w Magdali jako przykład najnowszych badań archeologicznych, poszukiwaniu odpowiedzi w jaki sposób archeologia potwierdza informacje na tema Marii Magdaleny zawatre na kartach Ewangelii/ 24 października 2021

4. Historia Bazyliki w Betlejem /historia najdłużej istniejącej bazyliki chrześcijańskiej, odpowiedź na pytanie: Czy Jezus narodził się w stajence? Historia Św. Hieronima a współczesne badania archeologiczne, współczesność Betlejem w Autonomii Palestyńskiej/ 18 października 2021

6. Odkrycia archeologiczne związane z początkami chrześcijaństwa w Kafarnaum. /Czy Kafarnaum to miasto Jezusa? Co wiemy o wspólnocie pierwotnego Kościoła w Kafarnaum, historia odkryć i rekonstrukcji archeologicznej Kafarnaum, odkrycie Synagogi oraz Domu Piotra/ 24 października 2021

7. Archeologiczna panorama historii Jerycha. /panorama archeologiczna Jerycha jako najstarszego miasta świata - omówienie poszczególnych warstw archeologicznych, W jaki sposób archeologia potwierdza biblijny opis zdobycia Jerycha, Jerycho w czasach Ewangelicznego Zacheusza, współczesność Jerycha jako stolicy Autonomii Palestyńskiej/ 24 października 2021

8. Najważniejsze odkrycia archeologiczne dotyczące Biblii. /Np. Kamień z Rosetty, odkrycie Jerycha oraz Massady, rękopisy z Qumran, Ussuarium Jakuba, domu Piłata i wiele innych/ 24 października 2021

Poprawiony (wtorek, 19 października 2021 11:35)