Praca pisemna o miłości 4bt

Co to znaczy "kochać” po chrześcijańsku?

Praca powinna zawierać Twoją definicję pojęcia miłości chrześcijańskiej
oraz przykłady z życia ilustrujące jej zastosowanie.

Odpowiedz na podstawie tekstów Pisma Świętego:

Stary Testament: Pwt 6,4-9; Kpł 19,11-18; Pnp 8,6-7; Mt 22,36-40; Rz 13,8-10;

Nowy Testament : J 3, 16-17; 13,34-35; 15,12-13; Rz 8,38-39;
Ef 2,4-10; 1 Kor 13; 1 J 4,7-5,4;

Prace będziemy pisać na zajęciach - w przypadku nauczania zdalnego pracę należy dostarczyć na adres 

Wysyłamy ją z adresu, którym posługujecie się na szkolnej platformie Classroom.
Proszę pamiętać zarówno o wybranym tytule pracy oraz podpisaniu się w nazwie pliku :) imieniem, nazwiskiem i symbolem klasy.

Poprawiony (poniedziałek, 04 października 2021 20:06)